‘De keuze is aan jou’

Training Stress- en Timemanagement

Dit is een voorbeeld van een in-companytraining, zoals deze vanaf 2020 binnen verschillende overheidsorganisaties aan jeugd- en gezinsprofessionals zal worden aangeboden.

Korte beschrijving: Tijdens deze interactieve training ontwikkel je je aanwezige talenten om je eigen tijd en stress effectief te managen. Je krijgt hiertoe theorie en praktische methodieken aangereikt, die je je aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek, via zelfreflectie en praktische oefeningen eigen maakt.

Het algemene doel van de training is om d.m.v. toegenomen zelfkennis, je stress en tijd effectief te managen. Al naar gelang je eigen behoeften en situatie, bepaal je zelf wat je specifiek uit deze training wilt halen.

Na afloop van deze training heb je je zelfkennis vergroot en beschik je over mentale en fysieke methodieken, die je in staat stellen om effectief je eigen tijd en stress te managen. Je bent in staat om je alleen tot die zaken te beperken waar je invloed op hebt.

Thema’s

  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf;
  • Perceptie en mindsets;
  • Core process (waarden, kwaliteiten en optimale omgeving);
  • Fysieke en mentale fitheid en draagkracht;
  • Stress en stressbronnen;
  • Timemanagement 2.0;
  • The Work (werken volgens Byron Katie: het opsporen, onderzoeken en
    ongedaan maken van belemmerende gedachten en overtuigingen);
  • Het opstellen van een concreet actieplan.

Aantal deelnemers: maximaal 10

Doorlooptijd van de training: 6 weken – Aantal uren: 30 – Aantal dagen: 4.

Drie opeenvolgende dagen (dag 1 en 2: 3 dagdelen en dag 3: 2 dagdelen) en 6 weken daarna: één dag (2 dagdelen). De trainingsdata in 2020 worden hier binnenkort geüpload.

De training wordt op locatie gegeven.

Zelfstudie: 12 uren, incl. een ind. coachingsgesprek met trainer tussen dag 3 en 4.

Materiaal: Je ontvangt een trainingsmap met theorie, praktische opdrachten, werkbladen en verdiepingsmateriaal op alle thema’s.

Trainers: Annemarie Korn en Bram Bakker

Dit is een interactieve training, waarin actieve deelname en m.n. uitwisseling en reflectie aan de hand van eigen casuïstiek belangrijk zijn. 

Uitgangspunt is dat je als deelnemer alles (in potentie) in je hebt om je eigen doelstellingen te bereiken. Alle gebruikte theorie, methodieken, werkvormen en interventies zijn daarom gericht op het vergroten van de bewustwording en het naar boven halen van je eigen kracht en wijsheid.

Programma

Dag 1

10.00 – 12.30 Intro – doelstellingen – reflectie

12.30 – 14.00 Lunchpauze

14.00 – 15.00 Perceptie en Mindsets

15.00 – 17.00 Stress

17.00 – 17.30 Snack / break

17.30 – 19.30 In / Uit balans – Individuele peilgesprekken

Dag 2

09.00 – 10.00 Stressbronnen

10.00 – 12.30 The Work I

12.30 – 14.00 Lunchpauze

14.00 – 17.00 The Work II

17.00 – 17.30 Snack / break

17.30 – 19.30 Core Process

Dag 3

09.00 – 12.30 Time management 2.0

12.30 – 13.30 Lunchpauze

13.30 – 15.00 The Work III

15.00 – 16.00 Verdieping Time management en The Work

16.00 – 17.00 Actieplan

Dag 4

09.00 – 15.00 Programma wordt gevormd nav verzoeken van groep

15.00 – 17.00 Actieplan en Presentatie > transfer, dagelijkse praktijk

Tussen dag 3 en 4: * Individueel coachingsgesprek met trainer (3/4 uur), *Uitvoeren van opdrachten n.a.v. eigen casuïstiek en gericht op verdieping van de trainingsthema’s, *Samenwerken in duo’s i.r.t. het behalen van de doelstellingen

Als je vragen hebt of geïnteresseerd bent in een oriënterend gesprek mbt deze training, laat het me weten.

page.php

© KornCoaching