Klachtenregeling

In het geval van een klacht n.a.v. het deelnemen aan een van onze trainingen of n.a.v. coaching, hebben we de volgende klachtenregeling, waar je gebruik van kunt maken.

  1. Stuur je klacht naar de opdrachtgever van betreffende training of coaching en in c.c. naar ons.
  2. Opdrachtgever beslist, na hoor en wederhoor van beide partijen, wat hij/zij in alle redelijkheid nodig acht om tot een bevredigende oplossing te komen en, indien van toepassing, wat (een van de) partijen dient/en te ondernemen daarvoor.
  3. Wij, als opdrachtnemer, zullen deze beslissing als bindend beschouwen en datgene nakomen wat door opdrachtgever nodig wordt geacht om tot een oplossing te komen.
page.php

© KornCoaching